Ako ay hindi maaaring sumumpa, kahit na ang pinaka-sopistikadong mga sumpa papunta sa aking bibig.